EAMsystemen.nl
  Alles over enterprise asset management systemen en EAM software


Onafhankelijke informatie over de toepassing en selectie van 
software voor enterprise asset management
 

Onderdeel van BUSINESSsoftware.nl 

  CRM   |   ERP   |   BI   |   CMS   |   DMS   |   HRM   |   WMS   |   TMS   |   SCM   |   ID   |   financieel   |   alle software

Home     Vermelding     Adverteren     Contact     Over SAP Nederland B.V.

Onderstaande tekst over de producten en diensten op het gebied van enterprise asset management (EAM) is afkomstig van genoemde leverancier en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de EAM gids en EAMsystemen.nl


website |  documentatie |  vraag |  contact  |  whitepapers


Inleiding
De uitdaging voor elke onderhoudsorganisatie is eenvoudig: ervoor zorgen dat productie-apparatuur beschikbaar is op het moment dat ze nodig is, tegen minimale kosten en op een veilige manier.
Deze uitdagingen kunnen alleen worden waargemaakt als ze in concrete doelstellingen worden vertaald waarvan continu wordt vastgesteld of ze gehaald worden. Zo niet, dan is het zaak om daarvan snel de oorzaak te achterhalen en verbeteringsacties te implementeren en te borgen. Gegevens moeten worden vastgelegd en in werkprocedures verankerd. Omdat het, ook bij kleinere onderhoudsorganisaties, vaak om zeer veel gegevens gaat ligt het voor de hand onderhoudsprocessen te laten ondersteunen door een Enterprise Asset Management (EAM) systeem. SAP EAM is zonder twijfel het meest complete EAM systeem dat op de markt verkrijgbaar is.

Functionaliteit
Hoofdblokken:
 • Projecten
  SAP EAM biedt uitgebreide functionaliteit om – samen met business partners als engineering bureaus en aannemers nieuwe productie-installaties te ontwerpen, te bouwen en in gebruik te nemen. Planningen kunnen gedeeld worden alsmede alle documenten die zo’n bouwproces begeleiden. De uiteindelijke technische specificaties kunnen automatisch in SAP EAM ingelezen worden.
 • Onderhoudsbeheer
  SAP EAM biedt uitgebreide functionaliteit om alle mogelijke onderhouds- en wijzigingsactiviteiten te ondersteunen vanaf aanvraag tot en met afsluiting van de werkzaamheden. De kracht van SAP EAM is de 100% integratie van deze werkprocessen binnen SAP ERP zodat naadloos – zonder enige extra inspanning - op financiële, logistieke en personele wordt aangesloten.
 • Voorraadbeheer van reserve- en risicodelen
  SAP EAM biedt als gevolg van de integratie met de logistieke functionaliteit binnen SAP ERP de meest uitgebreide mogelijkheden om reserve- en risicodelen te kunnen beheren.
 • Bedrijfszekerheid
  SAP EAM biedt uitgebreide mogelijkheden om preventieve onderhoudsprogramma’s op te zetten. Daarnaast kan binnen SAP EAM preventief onderhoud aangestuurd worden door de condities waarin een machine zich bevindt (Condition Based Maintenance).
 • Asset Performance Management
  SAP EAM biedt uitgebreide mogelijkheden om, op basis van alle inzichten die tijdens het gebruik van een machine wordt verkregen, continue verbeterprocessen op te zetten en te borgen.
 • Integratie
  SAP EAM is een standaard onderdeel van SAP ERP en onderscheidt zich daarmee van Best-Of-Breed onderhoudspakketten.
Waarom SAP EAM en niet een Best-Of-Breed oplossing?
De integratie die SAP EAM out-of-the-box heeft met logistieke, financiële en personele processen leidt er uiteindelijk toe dat de SAP EAM klant onbetwistbaar de beste oplossing biedt als gekeken wordt naar het Total Cost of Ownership (TCO) van de IT-omgeving.
Verder kan de SAP EAM klant de kennis over SAP beter uitnutten binnen de onderneming omdat de technische- en functionele beheerorganisatie grotendeels dezelfde SAP kennis nodig heeft om haar klanten- in het geval van SAP EAM - de Technische Dienst, te kunnen helpen.

Gebruikersvriendelijkheid
SAP heeft de afgelopen jaren de gebruiker-interfaces aanzienlijk verbeterd. Dit betekent, dat indien de onderhoudsprocessen en dus ook de interactie tussen gebruikers duidelijk is, er aan gebruikers de meest effectieve gebruiker-interface wordt aangeboden.

Aanvullende SAP softwareproducten
In nauwe samenwerking met SAP klanten zijn aanvullende software modules tot stand gekomen die de SAP EAM klanten ‘on top of’ SAP EAM kunnen gebruiken:
 • Work Clearance Management (WCM)
 • Multi Resource Scheduling (MRS)
 • Manufacturing Integration and Intelligence (MII)
Naast deze aanvullende software modules, biedt SAP ook andere software die de SAP EAM processen verder kunnen optimaliseren. De meest relevante SAP producten op dit terrein zijn:
 • SAP Business Objects
 • SAP Interactive Forms byAdobe
 • SAP Mobile Infrastructure
Partners
SAP beschikt over een zeer uitgebreid partnernetwerk dat de SAP EAM klant ondersteunt maximaal profijt te halen uit de investeringen in SAP EAM.
SAP kent daarbij verschillende type partners.

Referenties
Wereldwijd heeft SAP meer dan 8000 klanten die met SAP EAM de onderhoudsprocessen ondersteunen. Neem contact op met SAP voor referenties die echt vergelijkbaar zijn met uw business en organisatie.

website |  documentatie |  vraag |  contact  |  whitepapers


Copyrights EAMsystemen.nl
Pagina bijgewerkt op 08-04-2010
Disclaimer