EAMsystemen.nl
  Alles over enterprise asset management systemen en EAM software


Onafhankelijke informatie over de toepassing en selectie van 
software voor enterprise asset management
 

Onderdeel van BUSINESSsoftware.nl 

  CRM   |   ERP   |   BI   |   CMS   |   DMS   |   HRM   |   WMS   |   TMS   |   SCM   |   ID   |   financieel   |   alle software

Home     Vermelding     Adverteren     Contact     Over Quartess B.V.

Onderstaande tekst over de producten en diensten op het gebied van enterprise asset management (EAM) is afkomstig van genoemde leverancier en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de EAM gids en EAMsystemen.nl


website |  documentatie |  vraag |  contact  |  whitepapers


Ondermaats presterende bedrijfsmiddelen kunnen verstrekkende – en negatieve – gevolgen hebben voor de algehele gezondheid van u bedrijf en dat van u klanten. Stilstaande installaties kunnen leiden tot stilstand in de productie en minder tevreden klanten. Ondoeltreffend preventief onderhoud kan leiden tot hogere kosten om de installaties en objecten op maximale efficiëntie te laten werken. Bedrijven kunnen dan onnodig gedwongen worden om te investeren in nieuwe installaties.
Ondoelmatig bedrijfsmiddelenbeheer kan ervoor zorgen dat een bedrijf bepaalde veiligheidsvoorschriften of wettelijke bepalingen niet naleeft.
In tegenstelling tot veel andere factoren die de winstgevendheid van een bedrijf nadelig kunnen beïnvloeden, staat Asset Performance Management vaak niet bovenaan het prioriteitenlijstje van het management. Dit komt doordat druk op de marges van oudsher wordt beantwoord met meer aandacht voor zaken die onmiddellijk iets opleveren, zoals verhoging van de omzet.
Ondernemende bedrijven zien echter in dat beter presterende bedrijfsmiddelen niet alleen leiden tot lagere kosten, maar ook tot verbetering van de mogelijkheden om bijvoorbeeld de omzet te verhogen.

Over de hele wereld zijn er meer dan 10.000 organisaties die Infor EAM gebruiken voor beter beheer en onderhoud en een betere registratie van hun bedrijfsmiddelen, alsook om de besluitvorming op het gebied van onderhoud, voorraad, garantie, beschikbaarheid, risicobeheer en strategische planning te verbeteren. Infor EAM bestaat uit drie belangrijke componenten – beheer van bedrijfsmiddelen, beheer van materialen en functies voor de inkoop – en bevat branchespecifieke voorzieningen om organisaties uit onder andere de productiesector, serviceorganisaties, facility Management, life sciences, transport/logistiek en de openbare sector beter te laten omgaan met hun bedrijfsmiddelen.

Deze ervaring biedt deze organisaties de volgende voordelen:
  • Maximale efficiëntie van het onderhoud: Infor EAM stroomlijnt het onderhoudsproces, zodat klanten de levensduur van hun bedrijfsmiddelen verlengen en de productiviteit verbeteren. Ze doen dit door elektronische werkorders op te stellen en toe te wijzen, door de toestand van hun bedrijfsmiddelen optimaal te bewaken, en met behulp van analysefuncties voor optimale schema’s voor preventief onderhoud.
  • Verlaging van de voorraadkosten: dankzij Infor EAM hoeft geen onnodige voorraad te worden aangehouden en wordt stilstand als gevolg van ontoereikende voorraad voorkomen.
  • Het pakket bevat tools waarmee het voorraadpeil kan worden gecontroleerd en bijgestuurd, en tools voor automatisering van de inkoop en voorraadbeheer.
  • Beter gebruik van garantie: met Infor EAM kan beter worden bijgehouden welke reparaties onder garantie vallen. Een reparatie onder garantie kan apart worden gemarkeerd en na afloop van de reparatie wordt automatisch een garantieclaim aangemaakt.
  • Verhoging van de beschikbaarheid: met Infor EAM presteren de bedrijfsmiddelen beter, zodat dure stilstand in de productie of service kan worden voorkomen. Gevoelige punten kunnen worden voorspeld, net als de oorzaken, en de beste alternatieven kunnen worden opgespoord en gemodelleerd.
  • Verbetering van de betrouwbaarheid en risicobeheer: Infor EAM helpt klanten bij het beheer van de betrouwbaarheid en het anticiperen op risico’s. Tools zijn aanwezig voor grondige profilering van de bedrijfsmiddelen, voor het maken van eigen rapporten, voor het werken met elektronische handtekeningen, voor het bijhouden van wijzigingen in gegevens, opmerkingen en kenmerken, en voor het bewaken, modelleren en voorspellen van de prestaties aan de hand van kritieke prestatie-indicatoren (KPI's).
Infor EAM is een oplossing met een volledige webarchitectuur en een geavanceerd pakket geïntegreerde modules waarmee een bedrijf zijn bedrijfsmiddelen, alle gegevens van die bedrijfsmiddelen en zijn onderhoudsactiviteiten op een proactieve manier kan beheren. Het pakket is een combinatie van de allerbeste softwaremodules voor bedrijfsmiddelen, unieke functies om beter te kunnen werken en geavanceerde modules die ervoor zorgen dat aan alle behoeften van de klant aan een geavanceerd EAM-systeem kan worden voldaan.

Tevens biedt het de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken u technische buitendienstmedewerkers te voorzien van mobiele toepassing om binnen Infor EAM de informatie uit te lezen en te verwerken.

Via de gebruiksvriendelijke en eenvoudig te configureren interface kan het systeem met zijn functies voor bedrijfsmiddelen, geavanceerde analyses en KPI’s ter beschikking worden gesteld aan gebruikers in de hele organisatie. Met de ingebouwde configuratiemogelijkheden kan het systeem specifiek worden afgestemd op de unieke behoeften van de klant.

Een aantal branchespecifieke functies voor de productiesector, serviceorganisaties, facility management, life sciences, transport/logistiek en de openbare sector zijn ingebouwd.

website |  documentatie |  vraag |  contact  |  whitepapers


Copyrights EAMsystemen.nl
Pagina bijgewerkt op 08-04-2010
Disclaimer