EAMsystemen.nl
  Alles over enterprise asset management systemen en EAM software


Onafhankelijke informatie over de toepassing en selectie van 
software voor enterprise asset management
 

Onderdeel van BUSINESSsoftware.nl 

  CRM   |   ERP   |   BI   |   CMS   |   DMS   |   HRM   |   WMS   |   TMS   |   SCM   |   ID   |   financieel   |   alle software

Home     Vermelding     Adverteren     Contact     Over Keur-IT

Onderstaande tekst over de producten en diensten op het gebied van enterprise asset management (EAM) is afkomstig van genoemde leverancier en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de EAM gids en EAMsystemen.nl


website |  documentatie |  vraag |  contact  |  whitepapers


Met de multifunctionele inspectiesoftware Keur-IT® is het mogelijk om snel en efficiënt (onderhouds) inspecties en keuringen uit te voeren. De inspecteur verzamelt op locatie alle gegevens in zijn PDA of Tablet-PC. Keur-IT® voldoet volledig aan de methodiek van conditiemeting volgens de NEN 2767.
De resultaten worden in Word gerapporteerd, óf kunnen naar meerjarenonderhoudsplanningsoftware of FMIS-systemen worden geëxporteerd. Keur-IT heeft geïntegreerde koppelingen met de toonaangevende FMIS producenten van Nederland.

Eén oplossing voor inspecties en keuringen
Het doel van inspecties en keuringen varieert nogal eens, waardoor de werkwijze in het veld in veel gevallen ook varieert. Met Keur-IT® kunt u zonder probleem alle verschillende soorten inspecties en keuringen uitvoeren. Definieer eenmalig de opname en leg deze eenvoudig vast in een zogenaamd “sjabloon”. Eenmaal ingericht weet de inspecteur precies op welke wijze de inspectie moet worden uitgevoerd.

Keur-IT® sluit aan op werkwijze van de inspecteur
De inspecteur beschikt over Keur-IT® op zijn laptop en PDA en kan eenvoudig beide synchroniseren. Voordat hij met zijn inspectie begint, kiest hij de juiste sjabloon. Hierdoor is exact bekend welke gegevens verzameld moeten worden. Met Keur-IT® heeft de inspecteur de beschikking over diverse mogelijkheden om snel de juiste informatie op te zoeken en te selecteren. Deze mogelijkheden zorgen er voor dat het inspecteren met een PDA écht werkt!
Tijdens de opname worden de toelichtingen op de inspecties verwerkt en in een later stadium worden foto’s gekoppeld aan de opname-items. Handboeken met nadere aanwijzingen voor de inspecteur zijn vast te leggen in Keur-IT®, waardoor de inspecteur beschikt over de instructie op het moment dat er behoefte aan is, zonder te zoeken.
Na afronding van de inspectie voert de inspecteur de geautomatiseerde controles uit, en corrigeert eventueel de opname. De gegevens kunnen nu per e-mail worden verstuurd of kunnen direct door de inspecteur worden afgehandeld.

Oók voor meerjarenonderhoudsplannen
Met Keur-IT® kunnen ook inspecties voor meerjaren-onderhoudsplannen worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen onderhoudsmaatregelen die een cyclisch (herhalend) karakter hebben en maat- regelen die correctief van aard zijn. De cyclische maatregelen worden automatisch gepland op basis van de vastgestelde conditie. De correctieve maatregelen kunnen nodig zijn om de conditie op het gewenste niveau te krijgen.
Het te voeren onderhoudsbeleid is voorafgaand aan de inspectie vastgelegd in het zogenaamde onderhouds-niveau. De inspecteur kiest dit beleidmatig vast-gestelde onderhoudsniveau bij een opname-eenheid, waardoor de beleidsuitgangspunten zijn geïntegreerd in de inspectie.
Een inspectie bestaat al snel uit veel inspectieregels. Voor een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan kunt u in Keur-IT® deze eenvoudig clusteren.

De toepassingen van Keur-IT® is zeer divers. Enkele voorbeelden zijn:
  • Bouwtechnische- en opleveringskeuringen
  • Inspecties voor meerjarenonderhoudsplannen
  • Uitvoeringscontroles
  • Installaties
  • Mutatieopnamen en 0-metingen
  • Infrastructuur, kunstwerken e.d.
Het normbestand
Alle sjablonen zijn gekoppeld aan een normbestand waarin de referenties zijn vastgelegd. Hierbij moet gedacht worden aan bouwdelen, gebreken, herstel-maatregelen, kosten, cyclustijden, etc.
Indien de beheerder van Keur-IT® gegevens in het normbestand wijzigt, worden ook de gegevens in de gekoppelde sjablonen gewijzigd. Hierdoor weet u zeker dat iedere inspecteur met de meest recente informatie aan het werk is.

Beheersen werkstroom met diverse modules
Naast het voordeel van het digitaal verzamelen en opbouwen van de juiste gegevensbestanden, is tevens een groot voordeel dat met Keur-IT® het werkproces wordt beheerst. Alle fases, van opdracht tot facturering, kunnen worden beheerd en gestuurd. De inspecties zijn gestandaardiseerd en de gegevens worden op een uniforme wijze gegenereerd.
De kwaliteit verbetert én er wordt sneller en efficiënter gewerkt. Tot slot worden de faalkosten door deze wijze van werken sterk gereduceerd. Om het proces te kunnen beheersen heeft u de beschikking over de volgende modules:

Gegevens uitwisselen met XML
Omdat Keur-IT® bij veel gebruikers niet alleen staat, en dus altijd een onderdeel is van meerdere automatiseringsoplossingen, is im- en export van gegevens eenvoudig door middel van de XML-uitwisselingsstandaard.

Rapportage in de huisstijl
Keur-IT® heeft de mogelijkheid om rapportages in Microsoft Word aan te maken. Voordeel is dat iedere rapportage in een eigen specifieke huisstijl opgemaakt kan worden. Keur-IT® beschikt over een scala aan mogelijkheden om het object, opname eenheid, element, gebrek en maatregel te verwerken in een Word document.

website |  documentatie |  vraag |  contact  |  whitepapers


Copyrights EAMsystemen.nl
Pagina bijgewerkt op 08-04-2010
Disclaimer